هيپنوتيزم ومعنی ومفهوم آن

هيپنوتيزم ومعنی ومفهوم آن

هيپنوتيزم چیست؟؟؟

لطفا مطالب بهتر وزیبا تر را در اینجا ببنیدید

http://goodly-site.ir

خود هيپنوتيزم
هيپنوتيزم ومعنی  ومفهوم آن

اول از هرچیز معنی ومفهوم هیپنوتیزم را میگم، هیچ چیز عجیب وغریبی وجود نداره،

وهیپنوتیزم تمرکز وتوجه فوق العاده فکر، روی یه موضوعی خاصه ، هیپنوتیزم زمانیه که مغز ما عمیقا متمرکزه،

ودراویش عرفا به اون خلسه وجذبه میگن، هیپنوتیزم از هیپنوز گرفته شده و دریونان قدیم به خواب معروف بوده.

البته هیپنوتیزم هیچ ربطی به خواب نداره ، اصلا تمرکز وتوجه با خواب هیچ مناسبتی نداره ،

اماچون این تمرکز وتوجه فوق العاده را با هیچ واژهای نمی توان توجیح کرد که برای عموم قابل درک باشه،

ما هم مثل بقیه میگوییم { هیپنوتیزم } ،


برچسب گذاری توسط , , , , , , , ,


هيپنوتيزم ومعنی ومفهوم آن

هيپنوتيزم چیست؟؟؟

لطفا مطالب بهتر وزیبا تر را در اینجا ببنیدید

http://goodly-site.ir

خود هيپنوتيزم
هيپنوتيزم ومعنی  ومفهوم آن

اول از هرچیز معنی ومفهوم هیپنوتیزم را میگم، هیچ چیز عجیب وغریبی وجود نداره،

وهیپنوتیزم تمرکز وتوجه فوق العاده فکر، روی یه موضوعی خاصه ، هیپنوتیزم زمانیه که مغز ما عمیقا متمرکزه،

ودراویش عرفا به اون خلسه وجذبه میگن، هیپنوتیزم از هیپنوز گرفته شده و دریونان قدیم به خواب معروف بوده.

البته هیپنوتیزم هیچ ربطی به خواب نداره ، اصلا تمرکز وتوجه با خواب هیچ مناسبتی نداره ،

اماچون این تمرکز وتوجه فوق العاده را با هیچ واژهای نمی توان توجیح کرد که برای عموم قابل درک باشه،

ما هم مثل بقیه میگوییم { هیپنوتیزم } ،

قدیما وقتی مردم، حتی مردان بزرگ برای دیدن فیلم بروسلی به سینما می رفتن درون سینما وبیرون از سینما ،

انقدر تحت تاثیر حرکات بر وسلی قرار میگرفتند، که بدون فکر کردن به موقعیت شغلی واجتماعیشان ،

واین که کارشان چقدر زشت است به همدیگر لگد ومشت میزدند، وازخودشان صدای سگ وکربه در می آوردند،

یا وقتی به استادیوم فوتبال میرفتن چنان بازی برایشان مهیج وجالب بود ،

وانقدر کشش وجاذبه بازی زیاد بود وانقدر ثانیه به ثانیه به انها تلقین شده بود که آنها بی اراده ،

حتی به دوستان وطرفداران تیم مقابل ویا حتی با اتوبوس شرکت واحد وسطل زباله هم آسیب میرساندند

انان چنان محو آن چیزی که دوست دارند شده اند ودر طول بازی انقدرناخوداگاه به آنها تلقین شده

که دیگر نمی توانند انقلابات روحی خود را کنترل کنند. یامثالی عکس قبلی میزنم،

وقتی شخصی عزیزی را از دست داده یا ورشکسته مالی شده یا شکست عشقی خورده

{عشق انسانها را خیلی زیادهیپنوتیزم می کند}

ویک فیلم احساسی در مورد همین موضوع میبیند چنان محو تماشا می شود و در اصل هیپنوتیزم میشوید

وچنان با شخص اول فیلم نزدیک میشود که متوجه نیست که در حال گریه ست و یا حرکات نامناسبی انجام میدهد

ونمی تواند انقلابات روحی خود را کنترل کند وچون توجه وفکراومتمرکز به داستان آن فیلم است

و در ان زمان او هیپنوتیزم است ولی ممکن است هیپنوتیزم بسیار ضعیفی باشد

خود هيپنوتيزم

{،فکر، احساس، رفتار، نتیجه،}

همان طور که ما خودمان خودمان را هیپنوتیزم میکنیم ویا یک استاد هیپنوتیزم ما را هیپنوتیزم می کند

وبما تلقین می کند همانطور هم حوادث ورویدادهای اجتماعی ما را هیپنوتیزم میکندو بما تلقین می نماید

که چه عکس العملی انجام دهیم ، پس هیپنوتیزم تمرکز فوق العاده فکر روی یک موضوع خاص است

هیچ کس تا تمایلی به کاری نداشته باشد نمیتواند روی آن کار تمرکز کند

هیپنوتیزم وخود هیپنوتیزم آرامش وآسودگی تن واعصاب را برایتان به ارمغان می اورد ،

بوسیله هیپنوتیزم وخود هیپنوتیزم می توان شکست های عشقی ،عاطفی را درمان کرد

وبرای همیشه انها را از صحنه فکر وذهن پاک کرد

خود هیپنوتیزم رفیق تنهایی های شماست، که با کمی تخیل به بهترین شهر ها وجنگل ها ودریا ها سفر کنید.

به خدا سوگند، برای من خلسه هیپنوتیزمی زیباترین وبا شکوه ترین چیزیست که تنهایی هایم را پر می کند،

دوست عزیز شاید در زندگی کمبود هایی ذاشته باشی، احتمالا بخواهی به شهرت وعشق ومحبوبت برسی ،

ویابخواهی هوش تو زیاد تر شود ،، شایداز بی خوابی رنج میبری، شاید نمی توانی فکرت را متمرکز کنی،

شاید از پراگندگی فکر افسردگی واضطراب ونگرانی رنج میبری

با رلکسیشن نیروی های درونی شما ازاد می شود، وبا مدیتیشن قدرت مغز وضمیر تان چند برابرمیکند ،

پس با هیپنو تیزم وخود هیپنوتیزم مقاومت جسمی وفکری وذهنی شما به طور خارق العاده ای زیاد می شود ،

وشما را برای زندکی زیباتر وارامشبخش تر اماده می کند.

وهیپنوتیزم وخود هیپنوتیزم خاطرات واتفاقات وحوادث بسیار دور را برایتان زنده می کند

{هیپنوآنالیز} کار برد فراوانی در روانکاوی دارد،

هیپنوتیزم در دندان پزشکی و زایمان های بدون دردهم استفاده میشود

وجالبتر این که در همان لحظه زخم ها بهبود پیدا می کنند،

با هیپنوتیزم وخود هیپنوتیزم میتوان ترسها و دلهره ها و ناامید ی هارا برطرف کرد

{من از همین روش برای کسانی که ورشکسته مالی شدند بهره میکیرم

و با چند جلسه هیپنوتیزم دوباره انها را به زندگی وتجارت برمیگردانم}، ،

با هیپنوتیزم وخود هیپنوتیزم اکثر عادات مضر مثل سیگار کشیدن ،،الکل،،، شب ادراری ،،،جویدن ناخن

وخیلی از عادات دیگر درمان می شود،،، با هیپنوتیزم وخود هیپنوتیزم کمرویی وخجالتی بودن برطرف خواهد شد،،،

با هیپنوتیزم وخود هیپنوتیزم عمیق، حجاب ها کنار میرود وجواب سوال ها به شخص الهام میشود،

که تمام شعرای بزرگ مثل حافظ ومولانا وگوته و…..با زبان خودشان اقرار کرده اند

که کس دیگری به من این اشعار را الهام می کند، انها ناخواسته ودر طول زمان به حالت خلسه در می ایند،،،،

از هیپنوتیزم وخود هیپنوتیزم در ورزشهای رزمی استفاده های فراونی میتوان کرد،

خود هيپنوتيزم
هيپنوتيزم ومعنی ومفهوم آن

که استاددان به نام، از این علم بی بهره نیستند،،،، بوسیله هیپنوتیزم وخود هیپنوتیزم میتوان

هم وزن اضافه کرد وهم وزن کم کرد،،، با هیپنوتیزم میتوان ازور شکستگی مالی نجات یابید،

چون اکثر بزرگان وثروتمندان همان طور که علت موفقیت در درون خودشان بوده،

وآن موفقیت ها را برنامه ریزی کرده اند ، شکست های شان را خود شان درضمیر ناخوداگاه شان برنامه ریزی می کنند.

امر، امرضمیر ناخود اگاه ست

استادم{کابوک} معتقد بود۹۰% از افراد قابل هیپنوتیزم شدن هستند

ومیتوان حدود ۲۰%از بیماری های لاعلاج را با هیپنوتیزم درمان کرد.

ومن هم با آزمایشاتی که کردم به همین نتیجه رسیدم وبیماری های لاعلاج را معالجه کردم

البته من ابوالفضل بیاتی به روشی ترکیبی از {هیپنوتیزم وطب چینی و انرژی درمانی } با هم،

بیمارهای مختلفی را درمان کردم، هیپنوتیزم ۶درجه دارد

هیپنوتیزم ومعنی ومفهوم ان
هیپنوتیزم ومعنی ومفهوم ان

این درجات نشان دهنده عمق خواب مغناطیسی نیز هست قدرت اشخاص برای هیپنوتیزم شدن متفاوت است

وبه استعداد فرد برمی گردد همان طور که یک استاد هیپنوتیزم ما را هیپنوتیزم می کند وبما تلقین می کند

همانطور هم حوادث ورویدادهای اجتماعی ما را هیپنوتیزم میکندو

بما تلقین می نماید که چه عکس العملی انجام دهیم هیپنوتیزم شدن شرط اولش استعداد است

ولی اگر عامل یا هیپنوتیزور قدرت وتسلت کامل نداشته باشد هرگز تمرکز فکر به وجود نخواهد امد،،،،،

حالات ما در زمان هیپنوتیزم

زمانی که برای اولین بار هیپنوتیزم شدم عمیق هیپنوتیزم نشدم بنابراین منکر همه چیز بودم

وبه استادم عرض کردم برای من هیچ اتفاقی نیفتاد واو هم خندید .

من انتظار داشتم به خلسه عمیقی بروم وهیچ صدایی نشنوم

دست استادم که به بدنم می خورد متوجه می شدم صدا های اطرافیان را می شنیدم

جالبتر این که صدای افرادی که بیرون اطاق بودند را هم میشنیدم

وبعدا متوجه شدم مراحل هیپنوتیزم مثل آب است که در فریزرمی گذاری کم کم وبه تدریج آب یج میزند ومن عجول بودم

بعدا متوجه شدم هیپوتیزم یعنی تمرکز فوق العاده فکر وهر چه این تمر کز زیاد تر می شود

خواب مصنوعی شما عمیقتر می شود

خود هيپنوتيزم
هيپنوتيزم ومعنی ومفهوم ان

مثل امام علی {ع} که زمان نیایش وعبادت چنان تمرکز بالایی داشت که تیر را از پایش بیرون کشیدند متوجه نشد

حالات یک شخص درحال هیپنوتیزم به زبان خیلی ساده

در مراحل اولیه شخص بیدار است، وکاملا کنجکاواست بداند چه می شود،

و اگرباور نکند که به خواب مصنوعی رفته خیلی زود خسته می شود وبیدار می شود،

و وقتی به او فرمان شل شدن می دهد با بی اعتنایی وناامیدی سعی می کند بدنش را شل کند

و به چیزهایی که به او اموزش داده شده عمل کند ،تنفس را خیلی بی تفاوت میکشد

ودر مرحله بعد به او فرمان می دهد جزء جزء بدنش راشل ورلکس وسنگین کند

وکمی این مرحله را بهتر حس می کند واگرجایی از بدنش را تکان ندهد

که این بسته به استعداد خودش وقدرت هیپنوتیزور دارد، به مرحله بعدی خواهد رسید

وبعد شخص دستور سنگینی پلک بالایی را می دهد و این که پلک هایش به هم میچسبد

وباتعجب میبیند نمی تواند چشمش را باز کند واگر کمی استعداد داشته باشد

وقتی به او فرمان می دهد دست سبک شده ومثل پر معلق ومثل بادکنکی بی وزن به بالا می اید

حتما خود شخص به حیرت می افتد بعد دستورسفت وشدن دستش یا بدنش،

او را متعجب تر می کندچون بدون اراده وکنترل شخص دستش شل وسفت می شود وحرکت می کند

وهمین طور که باور می کند نیرویی دیگر او را کنترل می کند به تمام فرمانها از جمله دیدن تصاویر …..

رفتن به کودکی …. وتمام تلقین ها را عمل می کند .در درجات بعدی فرد کاملا بی اختیار می شود

تداعی ازاد ضمیرناخود اگاهم ازچهار کتاب استادم کابوک

هیپنوتیزم یا خوابگری شاخه‌ای از علم روانشناسی است که در آن به وسیلهٔ تلقین، شخص در حالت خاصی از هوشیاری قرار می‌گیرد. هیپنوتیزم یا به طور دقیقتر هیپنوز موجب تسلط دیگری بر فرد نمی‌شود بلکه دیگری با ضمیر ناخودآگاه آدمی به مکالمه و القای تلقینات می‌پردازد. همهٔ هیپنوزها نحوی خودهیپنوتیزم است و هیپنوتیزور خارجی فقط مامای هیپنوز از درون انسان است و آن را می‌زایاند. همة مکاتب و عرفاً به نحوی با هیپنوز درگیر بوده‌اند. ضمیر ناخودآگاه تنها یک تئوریست که توضیح حقایق روی آن سوار می‌شود. هیپنوتیزور نمی‌تواند هرآنچه دوست داشت به سوژه تلقین کند. هیپنوتیزم یک امر خارق‌العاده نیست؛ و کارایی عجیب و غریب ندارد. اگر هم آثار غریبی داشته باشد در عدهٔ کمی دارد و خیلی قابل تکرار و تأیید نیست لذا از منظر علم رسمی پاره‌ای غرایب مشاهده شده در هیپنوز قابل اعتبار و برداشت کلی نیستند. (مبحث شستشوی مغزی البته در این وادی مطرح است ولی میزان پایداری این کارها باید بیشتر ارزیابی شود)هیپنوز خواب نیست. امواج مغزی در این حالت با امواج مغزی حالت خواب در بسیاری موارد فرق می‌کند. از یک منظر هیپنوز با تلقین معمولی هم فرق دارد چرا که مناطقی که بر اثر تلقین تحریک می‌شود با مناطق تحریک شده هنگام هیپنوز متفاوت است. در طی این فرایند، شخص هیپنوتیزور قادر است هر آنچه در نظر دارد به شخص هیپنوتیزم شده القا کند زیرا در این حالت تلقینات هیپنوتیزور بجای حواس بدن عمل می‌کند و ضمیر ناخودآگاه انسان را تحت کنترل خویش قرار می‌دهد. البته هرآنچه هیپنوتیزور می‌خواهد به هیپنوتیزم شوند تحمیل و تلقین نمی‌شود. هیپنوز جبر ایجاد نمی‌کند.

خود هیپنوتیزم

خود هیپنوتیزم یعنی آن که شما خودتان را هیپنوتیزم کنید، این کار فقط با تمرکز و تفکر خود فرد صورت می‌پذیرد. روش‌های متعددی در هیپنوتیزم وجود دارد که در اصول مانند هم هستند. برای آن‌که خود را هیپنوتیزم کنید مراحل زیر را طی کنید. توجه داشته باشید که روش زیر هیچ‌گونه ضرر و یا خطری ندارد، سعی کنید که خوابتان نبرد. این روش را در وضعیتی انجام دهید که نه زیاد گرسنه باشید و نه زیاد شکمتان پر باشد

مرحله اول

ریلاکس کردن:در ابتدا روی یک صندلی بنشینید یا ترجیحاً روی تخت یا زمین دراز بکشید. سپس چشمانتان را ببندید و تمرکزتان را روی نفس کشیدن بگذارید. کاملاً بی‌حرکت باشید و با هر بازدم بدنتان را شل‌تر کنید و فکر کنید که بدنتان سنگین و سنگین تر می‌شود.
۱- کنون احساس کنید که از کف پایتان انرژی گرمی نفوذ می‌کند این انرژی به هرجا که برود آن جا را سنگین و کرخت و شل می‌کند بنابراین کف پایتان نیز سنگین و کرخت می‌شود؛ و کم‌کم به مچ پایتان می‌رسد و همین‌طور به ساعد، زانو و تمام ران و کشالهٔ ران شما.
۲- بعد از آن که این انرژی تمام پاهایتان را سنگین و شل و کرخت کرد کم‌کم به درون شکم شما نفوذ می‌کند و تمام کلیه‌ها و رودهٔ شما را نیز به این حالت دچار می‌کند قفسهٔ سینهٔ شما را دربر می‌گیرد و به کمر شما نیز نفوذ می‌کند. توجه‌تان به بازدم هایتان باشد که با هر بازدم بدنتان شل‌تر و کرخت تر می‌شود.
۳- با هر بازدم بدنتان سنگین و شل و کرخت می‌شود مخصوصاً پلک‌هایتان مدام سنگین و سنگین تر می‍شود. کم‌کم انرژی به گردنتان و موی و پوست سر و صورتتان می‌رسد بدنتان کاملاً شل، سنگین و کرخت است.

مرحله دوم

توجه داشته باشید که مرحله اول را باید به خوبی اجرا کرده باشید. کنون احساس کنید که دست راست یا چپتان (هرکدام که ترجیح می‌دهید) مانند بادکنک سبک شده‌است و کم‌کم به بالا می‌رود این را به خوبی تصور و تلقین کنید. آن‌گاه متوجه می‌شوید که دستتان تکان می‌خورد و به بالا می‌رود. (البته ممکن است که دست شما بالا برود و متوجه نشوید یا فکر کنید دستتان بالا می‌رود ولی چنین نشود و یا اصلاً اتفاقی رخ ندهد و یا کمی تکان بخورد که بستگی به میزان کیفیت هیپنوتیزم شما دارد که با تمرین می‌توانید کیفیت آن را بیشتر کنید) سپس دوباره فکر کنید که دست شما سنگین می‌شود و این موجب می‌شود که دستتان آرام آرام پایین آید. تبریک می‌گویم شما هیپنوتیزم شدید.

مرحله سوم

خروج از هیپنوتیزم: کنون تصور کنید که بدنتان آرام آرام به حالت نرمال برمی‌گردد و آرام چشمانتان را باز کنید، دستانتان را مشت کنید پاهایتان را باز و بسته کنید و کمی راه بروید تا به حالت اول بازگردید.

تاریخچه

نظرات زیادی دربارهٔ اینکه چه کسی هیپنوتیزم را شروع کرد، وجود دارد. هندوهای هند ادعا می‌کنند که آنها این شیوه را بنیان نهادند و از آن به عنوان یک دارو برای سلامتی استفاده کردند. امروزه این یکی از کاربردهای اصلی هیپنوتیزم است و به روانشناسی مربوط می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد هیپنوتیزم به گذشته‌های دور برمیگردد.

اما پیشرفتهای مهم هیپنوتیزم در سال ۱۸۴۲، هنگامی که جیمز برید (James Braid) شروع به بررسی بیشتر آن کرد، رخ دادند. او که «پدر هیپنوتیزم جدید» نامیده می‌شود اعتقاد نداشت که خواب مغناطیسی باعث هیپنوتیزم می‌شود و فکر می‌کرد که خلسه‌ها فقط یک «خواب عصبی» هستند. وی در سال ۱۸۴۳ یک کتاب دربارهٔ این موضوع به نام «نوریپنولوژی» نوشت. برخی مسمر را پدر هیپنوز می‌دانند. می‌گویند راسپوتین وزیر پرنفوذ دربار روسیه تزاری از این روش در قربانیان خود استفاده می‌کرده‌است. کشیش آبه فاریا نیز از متقدمین این روش است. مسمر در دورهٔ اوج نظریه‌پردازی در باب مغناطیس این پدیده را ناشی از مغناطیس حیوانی می‌دانست. بعدها روش او توسط شورایی مرکب از بنجامین فرانکلین و گیوتین و… مردود دانسته شد. برخی فقها می‌گویند هیپنوتیزم اگر مستلزم امر حرامی نباشد جایز است. هیپنوتیزم را خواب واره ترجمه کرده‌اند. هیپنوز توسط میتلون اریکسون آمریکایی و نیز المان پیشرفت زیادی کرد.

روش‌ها

هیپنوتیزم به دو صورت خودهیپنوتیزم و دگرهیپنوتیزم قابل اجرا است. از فواید هیپنوتیزم می‌توان درمان بسیاری از ناراحتی‌های روانی را نام برد. به‌خصوص در هنگام خودهیپنوتیزم، که شخص می‌تواند به‌وسیلهٔ تلقین، تغییرات مثبتی را در کردار و روحیات خود پدید آورد. البته خود هیپنوتیزم دارای خطراتی هم هست؛ به این صورت که اگر بدون آگاهی و اطلاعات کافی و با روش‌های نادرست انجام پذیرد، می‌تواند اثرات بسیار مخربی بر روی روان انسان به دنبال داشته باشد.

سه فاکتور مهم در هیپنوتیزم عبارتند از تمرکز فوق‌العاده فکر، انفکاک و تجزیه (جدا شدن ذهنی از محیط پیرامون)، تلقین (چرا که اساس هیپنوتیزم تلقین به نفس است).
می‌توان گفت هیپنوتیزم = تمرکز + اعتقاد + انتظار + تصور + ارتباط

برای انجام موفقیت آمیز دیگر هیپنوتیزم باید هفت گام زیر به صورت متوالی و دقیق اجرا گردد:
۱- مناظره اولیه، بهتر آماده کردن ذهن بیمار یا pretalk
۲- انجام آزمونهای هیپنوتیزم از تکنیکهای عمیق‌سازی مثل آزمون چشم اشپیگل
۳- کانونی کردن توجه (تمرکز ذهن)
۴- القای خواب هیپنوتیزم
۵- استفاده از تکنیکهای عمیق سازی
۶- تسهیل پاسخهای ناخودآگاه
۷- تصدیق خلسه، ارائه تلقینهای بعد از هیپنوتیزم و خروج از خلسه.

روش‌های مختلفی برای انجام هیپنوتیزم وجود دارد. اولین کسی که در این زمینه کار کرد مسمر بود و طرف داران او را مسمریسم می‌نامیدند. مسمر با تمرکز و توجه و مهمتر از همه انتظار در بیماران آنها را در خلسه قرار می‌داد. بعد از او روانشناسان دیگر به این کار پرداختنند

هنگام استفاده از واژهٔ مناسب خلسه دقت شود مطالب با موهومات اشتباه نشود. هرچند لفظ خلسه از لفظ trance که از بهت و ترس احتمالاً می‌آید بهتر باشد؛ و خلسهٔ عرفانی و احساس خروج روح از بدن احتمالاً از هیپنوز جدا نیست. (فرزان کمالی نیا) المان برای هیپنوز چند مرحله تصور می‌کند – وقتی فقط چشم‌ها را می‌بینیم حالت هیپنوئیدال است بعد وارد فازهای عمیقتر می‌شویم و یکی از فازهای عمیق هیپنوتیزم به نام سمنامبولیسم نام دارد (سمنامبول خدای خواب در یونان است) – از هیپنوز در age regration یعنی بازگشت به سنین عقب‌تر (پس روی سنی) و حتی چند صد سال قبل و پیشروی سنی استفاده می‌شود البته بازگشت چندصد سال به عقب لزوماً مؤید تناسخ نیست و این مسایل در حد تئوری است و دقیق نیست. استفاده از هیپنوز در اعتراف گرفتن از زندانی‌ها و دروغ سنجی معتبر نیست. هرچند گاهی نتایج مفید علم و گاهی نتایج نادرست می‌دهد. به طور کلی خیلی نمی‌توان به این مطالب اعتبار کرد.

روشهای مختلفی برای القای هیپنوز وجود دارد. روش تثبیت چشم – روش کیاسون- روشpmr یا شل کردن پیشروندهٔ عضلانی (میراث هیپنوز اریکسونی)- و… از هیپنوز برای کنترل درد و درمان چاقی و… استفاده می‌شود البته هیپنوز مفید است ولی معجره نمی‌کند. کودکان ۸ تا ۱۲ سال بهتر هیپنوز می‌شود و در سنین بالای ۶۵ هپینوتزیم پذیری کم می‌شود. افراد از لحاظ هیپنوتیزم پذیری ۴ گروهند. ۷درصد که نباید هیپنوز شوند یا هیپنوز نمی‌شوند نظیر عقب ماندگان ذهنی- هفت درصد دیونیسین هستند و استعداد بالایی در هیپنوز دارند. ۲۰ درصدآپولونین بوده به سختی هیپنوز می‌شوند؛ و درصد بالایی ادیسین هستند یعنی در اواسط طیف hypnotismability قرار دارند.

هیپنوز دو گونه‌است هیپنوز سمپاتیک که با تحریک است و در رقصهای برخی بومیان آفریقا و سرخ‌پوست و مناطق مختلف حتی جنوب ایران در واقع از این روشها استفاده می‌شود(رضا جمالیان) و هیپنوز پاراسمپاتیک که تون پاراسمپاتیک و آرامش را بالا می‌برد. در هیپنوز برای هنگ کردن وبای پس نمودن و عبور از کریتیکال فاکولته یا کریتیکال فاکتور یا جاجمنت فاکتور و ضمیز خودآگاه و رسیدن به ضمیر ناخودآگاه از روشهای مختلف از جمله کانفیوژن و… استفاده می‌شود.

هیپنوتیزم
هیپنوتیزم

 

در روان درمانی

از هیپنوتیزم برای درمان تعدادی اختلالات فیزیولوژیک و روان شناختی استفاده می‌شود. در پزشکی، از هیپنوتیزم برای کاستن از اضطراب مربوط به عمل‌های پزشکی و دندان پزشکی، آسم، بیماری‌های معده و روده، تهوع ناشی از شیمی درمانی، و مدیریت درد، استفاده می‌شود. در درمان بیماری‌های روانی، از هیپنوتیزم استفاده می‌شود تا به مردم کمک شود بر اعتیاد خود فائق آیند. استفاده از هیپنوتیزم برای حل مشکلات عاطفی-هیجانی بیش از همه بحث برانگیز بوده‌است. طرفداران استفادهٔ تراپوتیک از هیپنوتیزم می‌گویند که این کار به روان درمانگران اجازه می‌دهد تا خاطرات واپس رانده‌ای را که در پشت پردهٔ مشکلات روان شناختی قرار دارند کشف کنند. اما بعضی روان شناسان در مورد استفاده از هیپنوتیزم در روان درمانی با دیدهٔ تردید نگاه می‌کنند. آنها می‌گویند که هیپنوتیزم چیزی نیست بجز این که روان درمانگر، خاطراتی غیرواقعی را در ذهن مراجعان می‌کارد، از جمله خاطراتی از بدرفتاری و آزار را که هرگز روی نداده‌اند.

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برچسب گذاری توسط , , , , , , , ,برچست ها :